In de handel brengen van GGO-geneesmiddelen: Enkele cijfers

GGO-Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De producten die een toelating hebben gekregen voor het in de handel brengen op Europese niveau staan hier opgelijst met de overeenstemmende datum van toelating (achter de links bevinden zich meer details over het product en de toelatingsprocedure):

 

GGO-geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Tot nu toe hebben een aantal GGO-geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik een toelating gekregen voor het in de handel brengen in de EU. De meerderheid van deze producten zijn vaccins en één is een behandeling tegen kanker (Oncept IL-2).

Twee van deze producten werden goedgekeurd in het kader van Richtlijn 90/220/EEG:

  • een vaccin tegen de ziekte van Aujesky bij varkens (genetisch gemodificeerd virus). Dit product werd in december 1992 in de EU toegelaten (toelating gewijzigd in juli 1994 - beslissing 94/505/EG - ter uitbreiding tot een nieuwe toedieningswijze);
  • het recombinant vaccin Raboral bestemd om hondsdolheid bij vossen tegen te gaan. Dit product werd in oktober 1993 in de EU toegelaten (beslissing 93/572/EEG).

De andere producten werden behandeld in het kader van Verordening (EEG) nr. 2309/93 (tussen 1993 en 2004) of Verordening (EG) nr. 726/2004.

Al deze GGO-geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn hieronder opgelijst met de overeenstemmende datum van toelating. Achter de links bevinden zich meer details (in het Engels) over het product en de toelatingsprocedure.