Klinische proeven met GGO's: Instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer