EU-regelgevingskader: Beslissingen voor het in de handel brengen van GGO's in overeenstemming met de Richtlijnen 2001/18/EG en 90/220/EEG

Hieronder vindt u de lijst van GGO's die voor het in de handel brengen goedgekeurd zijn in overeenstemming met de Richtlijn 2001/18/EG of de vorige Richtlijn 90/220/EEG (de onderstaande links verwijzen naar Eur-lex, de elektronische versie van het Publicatieblad van de EU - © Europese Unie, 1998-2016).
De teelt van slechts twee GGO's is in de EU toegelaten: maïs MON810 (1998) en aardappel EH92-527-1 (2010). Genetisch gemodificeerde anjers zijn enkel als versiering toegelaten en hun teelt is niet toegestaan. Die andere GGO's van de onderstaande lijst zijn enkel als levensmiddelen en/of diervoeders geautoriseerd en hun teelt is niet toegestaan.
 
In de handel brengen van GGO's in overstemming met Richtlijn 2001/18/EG

 • UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/694 van de Commissie van 24 april 2015 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 26407), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2768) (PB L 112, 30.4.2015, p.52)
 • UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/692 van de Commissie van 24 april 2015 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 25958), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2765) (PB L 112, 30.4.2015, p.44)
 • BESLUIT 2010/135/EU van de Commissie van 2 maart 2010 betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een aardappelproduct (Solanum tuberosum L. lijn EH92-527-1), genetisch gemodificeerd met het oog op een groter gehalte aan amylopectine in het zetmeel (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1193) (PB L 53, 4.3.2010, p.11)
 • BESCHIKKING 2009/244/EG van de Commissie van 16 maart 2009 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1673) (PB L 72, 18.3.2009, p.18)
 • BESCHIKKING 2007/364/EG van de Commissie van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.2.38), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2120) (PB L 138, 30.5.2007, p.50)
 • BESCHIKKING 2007/232/EG van de Commissie van 26 maart 2007 betreffende het in de handel brengen van koolzaadproducten (Brassica napus L., lijnen Ms8, Rf3 en Ms8xRf3), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glufosinaat-ammonium, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1234) (PB L 100, 17.4.2007, p.20)
 • BESCHIKKING 2006/47/EG van de Commissie van 16 januari 2006 betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een maïsproduct (Zea mays L., hybride MON 863 × MON 810) dat genetisch is gemodificeerd met het oog op resistentie tegen de maïswortelboorder en bepaalde voor maïs schadelijke lepidoptera (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5980) (PB L 26, 31.1.2006, p.17)
 • BESCHIKKING 2005/772/EG van de Commissie van 3 november 2005 betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een maïsproduct (Zea mays L., lijn 1507), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen bepaalde schadelijke lepidoptera en met het oog op tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4192) (PB L 291, 5.11.2005, p.42)
 • BESCHIKKING 2005/635/EG van de Commissie van 31 augustus 2005 betreffende het in de handel brengen van een koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3110) (PB L 228, 3.9.2005, p.11)
 • BESCHIKKING 2005/608/EG van de Commissie van 8 augustus 2005 betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een maïsproduct (Zea mays L., lijn MON 863), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen de maïswortelboorder (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2950) (PB L 207, 10.8.2005, p.17)
 • BESCHIKKING 2004/643/EG van de Commissie van 19 juli 2004 betreffende het in de handel brengen van een maïsproduct (Zea mays L., lijn NK603), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2761) (PB L 295, 18.9.2004, p.35)

 

In de handel brengen van GGO's in overstemming met Richtlijn 90/220/EEC

 • Anjer lijnen genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur zijn goedgekeurd voor het op de markt brengen op 20 oktober 1998 (toestemming verleend door de Nederlandse bevoegde autoriteit in de afwezigheid van bezwaren van de autoriteiten van andere lidstaten)
 • Anjer lijnen genetisch gemodificeerd voor een betere houdbaarheid zijn goedgekeurd voor het op de markt brengen op 20 oktober 1998 (toestemming verleend door de Nederlandse bevoegde autoriteit in de afwezigheid van bezwaren van de autoriteiten van andere lidstaten)
 • BESCHIKKING 98/294/EG van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn MON 810) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 131, 5.5.1998, p.33)
 • BESCHIKKING 98/293/EG van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. T25) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 131, 5.5.1998, p.30)
 • BESCHIKKING 98/292/EG van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. lijn Bt-11) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 131, 5.5.1998, p.28)
 • BESCHIKKING 98/291/EG van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd zomerkoolzaad (Brassica napus L. ssp. oleifera) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 131, 5.5.1998, p.26)
  NOTA: Dit GGO wordt uit de handel genomen op 25 april 2007. Zie BESCHIKKING 2007/307/EG van de Commissie van 25 april 2007 betreffende het uit de handel nemen van Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten (PB L 117, 5.5.2007, p.23)
 • Anjer lijnen genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur zijn goedgekeurd voor het op de markt brengen op 1st december 1997 (toestemming verleend door de Nederlandse bevoegde autoriteit in de afwezigheid van bezwaren van de autoriteiten van andere lidstaten)
 • BESCHIKKING 97/549/EG van de Commissie van 14 juli 1997 betreffende het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van T102-test (Streptococcus thermophilus T102) (PB L 225, 15.8.1997, p.34)
 • BESCHIKKING 97/393/EG van de Commissie van 6 juni 1997 betreffende het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van genetisch gemodificeerd koolzaad (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) (PB L 164, 21.6.1997, p.40)
  NOTA: Dit GGO wordt uit de handel genomen op 25 april 2007. Zie BESCHIKKING 2007/306/EG van de Commissie van 25 april 2007 betreffende het uit de handel nemen van hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) koolzaad en daarvan afgeleide producten (PB L 117, 5.5.2007, p.20)
 • BESCHIKKING 97/392/EG van de Commissie van 6 juni 1997 betreffende het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van genetisch gemodificeerd koolzaad (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) (PB L 164, 21.6.1997, p.38) 
  NOTA: Dit GGO wordt uit de handel genomen op 25 april 2007. Zie BESCHIKKING 2007/305/EG van de Commissie van 25 april 2007 betreffende het uit de handel nemen van hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) koolzaad en daarvan afgeleide producten (PB L 117, 5.5.2007, p.17)
 • BESCHIKKING 97/98/EG van de Commissie van 23 januari 1997 betreffende het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L.) met de gecombineerde modificatie voor insectendodende eigenschappen door het Bt-endotoxinegen en voor verhoogde tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium (PB L 31, 1.2.1997, p.69)
  NOTA: Dit GGO wordt uit de handel genomen op 25 april 2007. Zie BESCHIKKING 2007/304/EG van de Commissie van 25 april 2007 betreffende het uit de handel nemen van Bt176 (SYN-EV176-9) mais en daarvan afgeleide producten (PB L 117, 5.5.2007, p.14)
 • BESCHIKKING 96/424/EG van de Commissie van 20 mei 1996 betreffende het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerde mannelijk steriele cichorei (Cichorium intybus L.) met partiële tolerantie voor het herbicide glufosinaat-ammonium overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 175, 13.7.1996, p.25)
 • BESCHIKKING 96/281/EG van de Commissie van 3 april 1996 inzake het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van genetisch gemodificeerde sojabonen (Glycine max L.) met verhoogde tolerantie voor het herbicide glyfosaat (PB L 107, 30.4.1996, p.10)
 • BESCHIKKING 96/158/EG van de Commissie van 6 februari 1996 betreffende het in de handel brengen van een uit een genetisch gemodificeerd organisme bestaand produkt, te weten hybride herbicideresistente koolzaadzaden (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn × RF1Bn), overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 37, 15.2.1996, p.30)
  NOTA: Dit GGO wordt uit de handel genomen op 25 april 2007. Zie BESCHIKKING 2007/305/EG van de Commissie van 25 april 2007 betreffende het uit de handel nemen van hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) koolzaad en daarvan afgeleide producten (PB L 117, 5.5.2007, p.17)
 • BESCHIKKING 94/385/EG van de Commissie van 8 juni 1994 betreffende het in de handel brengen van een uit een genetisch gemodificeerd organisme bestaand produkt, te weten zaden van de herbicide-resistente tabaksvariëteit ITB 1000 OX, overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 176, 9.7.1994, p.23)
 • BESCHIKKING 93/572/EEG van de Commissie van 19 oktober 1993 overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van een produkt dat genetisch gemodificeerde organismen bevat (RABORAL vaccine) (PB L 276, 9.11.1993, p.16)
 • BESCHIKKING van 18 december 1992 betreffende het in de handel brengen van een produkt dat GGO's bevat, het vaccin Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl, tk), overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad
  NOTA: Dit Beschikking wordt gewijzigd door de BESCHIKKING 94/505/EG van de Commissie van 18 juli 1994 (PB L 203, 6.8.1994, p.22)