In de handel brengen van GGO-geneesmiddelen: Instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer

De European Medicines Agency (EMA) heeft verscheidene wetenschappelijke richtlijnen gepubliceerd om de kennisgevers te helpen in de voorbereiding van hun aanvragen voor commercialisatie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en voor dierlijk gebruik. Deze richtlijnen dienen ook als ondersteunende instrumenten voor de wetenschappelijke beoordeling van de regulatorische dossiers door de Bioveiligheidsraad, de SBB en hun externe deskundigen.
Vooral met betrekking tot GGO-geneesmiddelen zijn de volgende richtlijnen relevant (in het Engels, niet-limitatieve lijst):

De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) heeft ook wetenschappelijke artikels geplubiceerd die relevant zijn in ket kader van de veiligheidsbeoordeling van GGO-geneesmiddelen, in het bijzonder: