Thematisch gebied

Bioveiligheidsrichtlijnen voor het ingeperkt gebruik van SARS-CoV-2

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Beoordeling van biologische risico's

De beoordeling van biologische risico's is een proces die de identificatie, de waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van een potentieel negatief effect geassocieerd met een specifieke toepassing van een GGO of een pathogeen op de menselijke gezondheid of op het milieu bevat. Een bekende risico zal tot de uitvoering van passend preventieve maatregelen leiden. Deze sectie beschrijft de basisprincipes en de methodologie van de beoordeling van biologische risico's.

 

Biobeveiliging

Deze pagina is enkel in het Engels beschikbaar.

 

Laboratoriumgeassocieerde infecties

Laboratoriumgeassocieerde infecties ("Laboratory-acquired infections" - LAIs) verwijzen naar alle rechtstreekse of onrechtstreekse humane infecties waarvan het verloop zowel symptomatisch als asymptomatisch kan zijn, en die het gevolg zijn van blootstelling aan al dan niet genetisch gemodificeerde pathogene organismen in een labo-omgeving. Deze blootstelling kan het gevolg zijn van een bio-incident veroorzaakt door onregelmatigheden die zich kunnen voordoen tijdens activiteiten met deze organismen, gaande van incidenteel tot technische tekortkomingen of menselijke fouten. In dit hoofdstuk worden kort de concepten van LAIs en bio-incidenten introduceren en wordt een gedetailleerde lijst van relevante referenties in de literatuur ("LAIs case reports") gegeven. Dit hoofdstuk geeft ook gedetailleerde informatie over verschillende initiatieven van de SBB om bio-incidenten en LAIs in biologische laboratoria in België te identificeren en te analyseren, met name de resultaten van een enquête uitgevoerd voor de periode 2007-2012 en een online bio-incident melding platform.

 

Genome editing

Deze pagina is enkel in het Engels beschikbaar.

Genome editing technieken, gebruik makend van site-specifieke nucleasen zoals Meganucleases, Zinc-Finger Nucleases, TALENs en het CRISPR/Cas systeem, laten toe genetische modificaties te induceren in een vooraf bepaald gebied en bieden een meer gerichte en voorspelbare aanpak dan klassieke mutagenese. Naast een beschrijving van de voorspelbaarheid en veiligheid van de aanpak, en de karakteristieken en de moleculaire mechanismen van de verschillende nucleasen en systemen, geeft dit hoofdstuk ook een overzicht van regelgevingsoverwegingen die gepaard gaan met de toepassing van genome editing technieken.

 

Uitroeiing van polio en laboratorium inperking van poliovirus

In 1988, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de wereldwijde uitroeiing van poliomyelitis. In dit kader is een Global Action Plan (GAP III) opgericht om het risico van blootstelling aan poliovirus aangesloten aan de instellingen te minimaliseren na uitroeiing van wild poliovirus en de sequentieel stoppen van het routinematig gebruik van oraal poliovaccin (OPV). Dit hoofdstuk bevat informatie over de gevolgen van de implementatie van GAP III en op het laboratorium inperking van wilde poliovirus.

 

Synthetische Biologie

Synthetische Biologie (SB) kan worden samengevat als het rationele design en de bouw van nieuwe biologische onderdelen, apparaten en systemen met voorspelbare en betrouwbare functionele gedrag die niet bestaan in de natuur, en de re-design van bestaande, natuurlijke biologische systemen voor fundamenteel onderzoek en nuttige doeleinden. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bioveiligheid overwegingen en regelgeving uitdagingen van SB in het algemeen en van de vier grote SB benaderingen in het bijzonder. (Deze pagina zal weldra beschikbaar zijn, enkel in het Engels.)

 

Voorzorgsmaatregelen bij het transport van GGO's en/of pathogenen

Deze pagina is enkel in het Engels beschikbaar.