SBB activiteiten - Wetenschappelijk onderzoek

De SBB is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op vlak van bioveiligheid. Dankzij een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur over nieuwe en opkomende onderwerpen en de intergratie in bestaande onderzoeksprojecten op Belgisch en Europees niveau, kan de SBB bijdragen aan de beoordeling van het effect op de gezondheid en het milieu van GGO’s en pathogenen. Naast de bestaande contacten die de SBB met wetenschappers gelegd heeft in het kader van de evaluatie van bioveiligheidsdossiers, zorgt de deelname aan officiële expertengroepen op Europees en internationaal niveau voor een nog breder netwerk aan contacten.

Recente projecten en collaboraties zijn onder andere:

  • EU-FP6 project "GM and non-GM supply chains: their CO-EXistence and TRAceability" (CO-EXTRA, 2005-2009)
  • EU COST-action over de Bioveiligheid van genetisch gemodificeerde bosbomen (FP0905, 2010-2014)
  • EU-FP7 project "GMO risk assessment and Communication of Evidence" (GRACE, 2012-2015)
  • Onderzoeksproject: "Ontwikkeling van een bioloigsch-moleculair platform en een database (veiligheidsbeoordeling) voor opsporing van niet-toegelaten GGO's in Europese levensmiddelen en diervoeders (UGMMONITOR, 2012-2014), met financiering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu