Over de SBB

sbb_train_0.jpgDe Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) is één van de diensten van Sciensano.

Sciensano ondersteunt het volksgezondheidsbeleid door middel van wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en het werk van haar departementen. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek formuleert Sciensano aanbevelingen en oplossingen omtrent prioriteiten voor een proactief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal vlak.

De SBB werd opgericht in 1995 en bestaat uit een multidisciplinaire groep wetenschappers die wetenschappelijke expertise en onderzoek inzake bioveiligheid uitvoeren. De SBB legt zicht toe op de dienstverlening ten aanzien van de samenleving, door het verstrekken van objectieve informatie inzake wetenschappelijke vraagstukken in verband met bioveiligheid. Als deel van een openbare wetenschappelijke installing beschikt de SBB over een onafhankelijke positie als expert inzake bioveiligheid en staat ten dienste van alle openbare of private organisaties, waaronder NGO's, consumentenorganisaties, bedrijven, universiteiten en scholen.

Ontdek onze taken en activiteiten, onze publicaties en hoe ons contacteren.

Ons team bestaat uit:

Didier BREYER
 • Diensthoofd sinds augustus 2016
 • Doctoraat in de biologie aan de Universiteit van Luik (ULiège, België) - 1989
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 1995
 • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
 • Benoemd als Belgisch contactpunt voor het Biosafety Clearing-House van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (2001-2022)
 • Webmaster van de "Belgian Biosafety Server"
Aline BALDO
 • Doctoraat in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik (ULg, België) - 2010
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2012
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen en klinische proeven met GGO's voor gentherapie
Fanny COPPENS
 • Doctoraat in de wetenschappen aan de VUB (België) - 2017
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB tussen 2007 en 2009 en sinds 2015
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van GGO's en afgeleide producten
 • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
 • Belgisch contactpunt voor het Biosafety Clearing-House van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid sinds 2023
 • Webmaster van de "Belgian Biosafety Server"
 • Lid van de OESO "Working Group for the Safety of Novel Foods and Feeds"
Emilie DESCAMPS
 • ​Doctoraat in de biologische wetenschappen aan de Universiteit Gent (UGent, België) - 2012
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2013
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen
Adinda DE SCHRIJVER
 • Doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de Universiteit KULeuven (KUL, België) - 1999
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2002
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van GGO's en afgeleide producten
 • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
 • Lid van de OESO "Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology"
 • Lid van het EFSA wetenschappelijk netwerk voor risicobeoordeling van GGO's
Chuong Dai DO THI
 • ​Master in de biologie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, België) - 1987
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2003
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen
Amaya LEUNDA
 • Doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain (UCL, België) - 2001
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2004
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen
Sheela ONNOCKX
 • Doctoraat in de biomedische en farmaceutische wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, België) – 2008
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2021
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van medicinale GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van medicinale GGO's en afgeleide producten
Katia PAUWELS
 • Doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB, België) - 2003
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2003
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van GGO's en afgeleide producten, met inbegrip van GGO-geneesmiddelen
 • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
 • Opvolging van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid
Marie SCIACQUA
 • ​​SBB secretariaat
Nicolas WILLEMARCK
 • ​Doctoraat in de biotechnologie aan de Universiteit van Gent (Ugent, België) - 2009
 • Wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2011
 • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen en klinische proeven met GGO's voor gentherapie
 • Lid van de "iGEM Safety and Security Committee"