SBB taken - Beoordeling van biologische risico's

De hoofdtaak van de SBB is om de risico's te beoordelen, die kunnen optreden voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu, verbonden aan het gebruik van GGO's en/of pathogenen. De SBB maakt deel uit van een openbare wetenschappelijke instelling en verleent dus een onafhankelijke expertise betreffende bioveiligheid.

De risicobeoordeling gebeurt geval per geval, volgens internationaal goedgekeurde methoden en criteria.

De SBB bezit een brede expertise in verschillende velden van de biologie, gaande van microbiologie, tot moleculaire biologie, ecologie agronomie en voedselveiligheid.

De experten van de SBB werken hun wetenschappelijke kennis continu bij door deelname aan opleidingen en wetenschappelijke meetings, en het opvolgen van de wetenschappelijke literatuur.

Voor haar taak van wetenschappelijke evaluatie van bioveiligheidsdossiers kan de SBB een beroep doen op de ondersteuning van externe wetenschappers. Hiervoor werd een gemeenschappelijke lijst van experten opgesteld, waarvan zowel de SBB als de Adviesraad voor Bioveiligheid gebruik maken. Alle details betreffende de experten op deze lijst worden regelmatig bijgewerkt, en de lijst kan worden geraadpleegd op de website van de Adviesraad voor Bioveiligheid.