Uitroeiing van polio en laboratorium inperking van poliovirus

In het kader van het wereldwijde programma ter uitroeiing van kinderverlamming, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een ‘Global Action Plan’ opgesteld (GAP) om het risico van blootstelling aan poliovirus aangesloten aan de instellingen te minimaliseren na uitroeiing per type van de wilde poliovirussen en het progressief stoppen van het gebruik van oraal poliovaccin (OPV). Het plan beschrijft de beschermings- en inperkingsmaatregelen voor de afhandeling van wilde virussen, Sabin stammen en virussen afgeleid van Sabin stammen na de uitroeiing en, op termijn, eindstop van OPV.

De derde editie van het Global Action Plan (GAP III) wordt in België geïmplementeerd door de Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis van 7 april 2019 en het Koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2. Het Koninklijk Besluit definieert ook de certificatie- en goedkeuringsprocedures voor inrichtingen die willen blijven werken met type 2 poliovirussen.

Alle informatie hierover is beschikbaar op deze website.

De wereldwijde uitroeiing van polio evolueert voortdurend en heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Wild poliovirus types 2 en 3 werden uitgeroeid verklaard in respectievelijk 2015 en 2019, en wild poliovirus type 1 zal binnenkort worden uitgeroeid. Ook de inperking van poliovirussen moest worden aangepast en betreft nu alle drie types poliovirussen.

Hiervoor werd GAP III vervangen door de vierde editie van het Global Action Plan (GAP IV), dat sinds 1 juli 2022 van kracht is.

Voor meer informatie, gelieve de Engelse versie van deze pagina te raadplegen.