Uitroeiing van polio en laboratorium inperking van poliovirus

In het kader van het wereldwijde programma ter uitroeiing van kinderverlamming, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een ‘Global Action Plan’ opgesteld (GAP III) om het risico van blootstelling aan poliovirus aangesloten aan de instellingen te minimaliseren na uitroeiing van wild poliovirus en de sequentieel stoppen van het routinematig gebruik van oraal poliovaccin (OPV). Het plan beschrijft de beschermings- en inperkingsmaatregelen voor de afhandeling van wilde virussen, Sabin stammen en virussen afgeleid van Sabin stammen na de uitroeiing en, op termijn, eindstop van OPV.

Dit plan wordt in België geïmplementeerd door de Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis van 7 april 2019 en het Koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2. Het Koninklijk Besluit definieert ook de certificatie- en goedkeuringsprocedures voor inrichtingen die willen blijven werken met type 2 poliovirussen.

Alle informatie hierover is beschikbaar op deze website.

Voor meer informatie, gelieve de Engelse versie van deze pagina te raadplegen.