Uitroeiing van polio en laboratorium inperking van poliovirus

In het kader van het wereldwijde programma ter uitroeiing van kinderverlamming, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een ‘Global Action Plan’ opgesteld (GAP III) om het risico van blootstelling aan poliovirus aangesloten aan de instellingen te minimaliseren na uitroeiing van wild poliovirus en de sequentieel stoppen van het routinematig gebruik van oraal poliovaccin (OPV). Het plan beschrijft de beschermings- en inperkingsmaatregelen voor de afhandeling van wilde virussen, Sabin stammen en virussen afgeleid van Sabin stammen na de uitroeiing en, op termijn, eindstop van OPV.

Dit plan heeft belangrijke gevolgen voor de inrichtingen die in het bezit zijn van wilde type poliovirus en OPV/Sabin poliovirus (geattenueerde vaccinale stammen). Slechts inrichtingen gecertificeerde (in overeenstemming met de specificaties van GAPIII) als essentiële inrichtingen ("essential facilities") zullen in de toekomst houder te zijn van de polio virusstammen (voor onderzoek of productie).

Voor meer informatie, gelieve de Engelse versie van deze pagina te raadplegen.