Kennisgevingsprocedures en instrumenten voor risicobeoordeling/risicobeheer

In België mogen de activiteiten die gebruik maken van pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) uitgevoerd worden enkel nadat hun kennisgeving ingediend werd bij, en goedgekeurd werd door de relevante bevoegde overheden.

Er zijn verschillende kennisgevingsprocedures van toepassing, afhankelijk van het type activiteit en/of van de betrokken organismen.
Selecteer hieronder het type activiteit waarvoor u meer informatie wenst te krijgen over de kennisgevingsprocedures, en over instrumenten voor risicobeoordeling en risocobeheer.

img_0631_bbs_0.jpg

Activiteiten met betrekking tot het gebruik van GGO's en/of pathogene organismen in gesloten omgeving, m.a.w. in laboratoria, proefdierverblijven, productie-eenheden, serres en ziekenkamers ("Ingeperkt gebruik")

vaccine1_0.jpg Klinische proeven (bij mensen of dieren) met GGO's
patate1_bbs_0.jpg

​Introductie van GGO's in het leefmilieu voor experimentele doeleinden (bv. veldproeven met genetisch gemodificeerde planten)

arton8527-260x170_0.jpg Commercialisatie van geneesmiddelen op basis van GGO's voor menselijk of diergeneeskundig gebruik
colza3_bbs_0.jpg

Commercialisatie van GGO's voor introductie in het leefmilieu (bv. teelt) en/of als genetisch gemodificeerd voedsel voor menselijk of dierlijk gebruik (inclusief GGO's-afgeleide producten)​​