Ons contacteren

sciensano_logo_225w.png
Sciensano
Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)
Juliette Wytsmanstraat, 14
B-1050 Brussel
België

Diensthoofd: Dr Didier BREYER

Hoe ons bereiken?

Per telefoon : +32 (0)2 642 52 93
Per e-mail, op één van de volgende adressen in functie van de beoogde informatie:

Activiteiten van ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogenen: contained.use@sciensano.be
GGO's voor voeding/veevoeder en medicinale GGO's: bac@sciensano.be
Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid: bac@sciensano.be
"Biosafety Clearing-House" van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid: bbch@sciensano.be
Alle andere informatie: sbbinfo@sciensano.be

Websites beheerd door de SBB

Belgian Biosafety Server: De huidige web site. Een web site met internationale roeping bestemd aan de bioveiligheid (in dienst sinds maart 1996).

Belgian Biosafety Clearing-House: Het nationaal deel van de "Biosafety Clearing-House", uitwisselingcentrum van informatie in verband met de toepassing van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.

Adviesraad voor Bioveiligheid: De officiële web site van de Raad belast met de beoordeling van bioveiligheid in België.

Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie: Pagina over de SBB op de website van Sciensano.