SBB - Taken en activiteiten

Biologische risicobeoordeling

De SBB beoordeelt de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu van activiteiten met GGO’s en/of pathogenen.

 

Wetenschappelijk ondersteuning

De officiële taken van de SBB zijn gedefinieerd in het samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten, inzake bioveiligheid. De SBB verleent wetenschappelijke ondersteuning op een efficiënte en betrouwbare wijze aan de bevoegde autoriteiten.
De SBB staat ook in voor het administratieve en wetenschappelijke secretariaat van de Belgische Adviesraad voor de Bioveiligheid.

 

Internationale gesprekspartner

De SBB geeft wetenschappelijke ondersteuning aan de verschillende Belgische bevoegde autoriteiten in het kader van de officiële fora over bioveiligheid op Europees en internationaal niveau. Dit verzekert de continuïteit van de technische en wetenschappelijke expertise, alsook de consistentie van het Belgisch standpunt binnen deze verschillende fora.  De SBB neemt actief deel aan de activiteiten van verschillende professionele organisaties, werkzaam in de bioveiligheid.

 

Networking

In het kader van de wetenschappelijke evaluatie van reglementaire dossiers en andere materies in verband met bioveiligheid, kunnen de SBB en de Adviesraad voor Bioveiligheid een beroep doen op de wetenschappelijke ondersteuning van externe deskundigen. Deze samenwerking met wetenschappers is zeer belangrijk om wetenschappelijk verantwoorde adviezen aan de bevoegde overheden te kunnen verstrekken.
Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van ons expertenpanel ? Solliciteer hier !

 

Wetenschappelijk onderzoek

De SBB is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op vlak van bioveiligheid. Dankzij een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur over nieuwe en opkomende onderwerpen en de integratie in bestaande onderzoeksprojecten op Belgisch en Europees niveau, kan de SBB bijdragen aan de beoordeling van het effect op de gezondheid en het milieu van GGO’s en pathogenen. Naast de bestaande contacten die de SBB met wetenschappers gelegd heeft in het kader van de evaluatie van bioveiligheidsdossiers, zorgt de deelname aan officiële expertengroepen op Europees en internationaal niveau voor een nog breder netwerk aan contacten.

 

Communicatie en informatie

De SBB streeft ernaar om, dmv verschillende communicatiekanalen, aan de noden voor informatie van het grote publiek en van de betrokken partijen te voldoen. Verschillende initiatieven hebben ook als doel het verbeteren van de verhouding en de samenwerking met wetenschappers, die geïnteresseerd of werkzaam zijn op het gebied van bioveiligheid, en wiens onderzoeksdomein en expertise kan bijdragen tot een betere evaluatie van de potentiële risico’s verbonden aan het gebruik van GGO’s.