In België wordt bioveiligheid omschreven als "de veiligheid voor de gezondheid van de mens en voor het leefmilieu, met inbegrip van de bescherming van de biodiversiteit bij gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) of micro-organismen (GGM's) en bij het ingeperkt gebruik van voor de mens pathogene organismen".

 

file

 

Meer informatie over de kennisgevingsprocedures

 

In België mogen activiteiten met GGO's en/of pathogene organismen uitgevoerd worden, indien ze gemeld worden aan en goedgekeurd zijn door de betrokken bevoegde overheden. Er zijn verschillende procedures van toepassing, afhankelijk van het type activiteit en/of van de betrokken organismen.

Snel naar: Kennisgevingsprocedures voor activiteiten van "ingeperkt gebruik" in Vlaanderen, Brussel, Wallonië.

Kennisgeving van een bio-incident of LAI (laboratory acquired infection)

Praktisch oriënteringsdocument voor klinische proeven met een GG geneesmiddel

 

wrench

 

Praktische instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer van activiteiten die gebruik maken van GGO's en/of pathogenen

 

Ter ondersteuning van een zorgvuldige beoordeling van de potentiële biologische risico's van activiteiten met GGO's en/of pathogenen, en voor een toepassing van passende risicobeheersmaatregelen, zijn er veel instrumenten ontwikkeld.

Snel naar: Biologische risicoklassen voor micro-organismen in België

Inperkingscriteria

 

 

 

Veld- en klinische proeven met GGO's in België - Databases

 

Informatie omtrent "ingeperkt gebruik" en "doelbewuste introductie" van GGO's in België voor:

Genetisch gemodificeerde planten

Genetisch gemodificeerde geneesmiddelen

film

 

We zijn op zoek naar wetenschappers om ons panel van experten te versterken !
Onze video en meer uitleg bevinden zich hier !

 

user

 

Meer informatie over de taken en activiteiten van de SBB

 

Deze website wordt door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano beheerd. De SBB is een permanent expertisecentrum dat wetenschappelijk advies inzake bioveiligheid verstrekt.

 

gavel

 

Meer informatie over het Belgische regelgevingskader inzake bioveiligheid

 

In een complex institutionele context heeft België gekozen voor een geharmonisserd bioveiligheid regelgevingskader tussen de Federale Staat en de Gewesten op basis van één enkel wetenschappelijk bioveiligheid adviessysteem dat uit twee organen bestaat: de Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) en de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB).

 

star

 

Meer informatie over het EU regelgevingskader inzake bioveiligeid

 

De beoordeling van biologische risico's verbonden aan het gebruik van GGO's en/of pathogenen wordt uitgebreid beschreven in verschillende wetteksten, in het bijzonder op Europees niveau. Dit EU-regelgevingskader vormt de basis van de implementatie van de bioveiligheid in België.

 

tags

 

Webpagina's met informatie over specifieke onderwerpen omtrent bioveiligheid

 

Deze website bevat ook wetenschappelijke informatie over diverse onderwerpen ivm de bioveiligheid, voor iedereen met specifieke interesses.

 

clock

 

Historisch overzicht van de opkomst van het bioveiligheidsconcept en de implementatie ervan

 

De beoordeling van de biologische risico's verbonden aan het gebruik van pathogenen en/of recombinant DNA technieken kreeg vorm in verschillende perioden van de recente geschiedenis en in verschillende domeinen.