Ingeperkt gebruik - Inperkingscriteria en andere beschermingsmaatregelen

Referentiedocumenten dat door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie gebruikt wordt als bijlage aan de adviezen die afgeleverd worden aan de bevoegde overheden of aan de kennisgevers in het kader van de regionale besluiten inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogenen.

De ondervermelde documenten zijn opgesteld door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie in het kader van zijn functie als technisch expert bepaald door het Samenwerkingsakkoord van 25 april 1997. Ze zijn opgesteld op basis van de bepalingen van de regionale besluiten betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogenen. Ze beschrijven in omgangstaal de minimale inperkingsvereisten waaraan inrichtingen moeten voldoen die onder de toepassing van deze besluiten vallen. Deze vereisten moeten gevolgd worden onverminderd supplementaire en/of optionele inperkingsmaatregelen die geval per geval zouden kunnen opgelegd worden in het kader van toelatingen die afgeleverd worden door de bevoegde overheden in toepassing van bovenvermelde besluiten.

Inperkingscriteria en andere beschermingsmaatregelen:

Laboratoria Grootschalige activiteiten Animalaria Serres Ziekenkamers
L1 LS1 A1 G1 HR1
L2 LS2 A2 G2 HR2
L2-BK LS3 A3 G2-Q  
L2-Q     G3  
L3        
L3-BSE        

 

Algemeen: