Ingeperkt gebruik - Richtlijnen voor laboratoria voor klinische biologie

fcclnl.gif

Primo-culturen van bacteria van het Mycobacterium tuberculosis complex
Dit betreft enkel culturen, uitgaande van het klinisch staal, die ingezet worden op (half)vaste voedingsbodem of in vloeibaar milieu, indien mogelijk in onbreekbare recipiënten.

Secundaire culturen van bacteria van het Mycobacterium tuberculosis complex
Dit betreft sub-culturen die ingezet worden uitgaande van positieve primo-culturen.